This is a maintenance fork
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Chris Babcock 2796afb0c2 Three days observation 9 miesięcy temu
ape Change license 9 miesięcy temu
build Improve documentation 9 miesięcy temu
dsp Fix Windows 7 support (#19) 9 miesięcy temu
examples Fix Windows 7 support (#19) 9 miesięcy temu
libc Fix Windows 7 support (#19) 9 miesięcy temu
net Change license 9 miesięcy temu
test Fix strlcpy 9 miesięcy temu
third_party Add l suffix to yoink nop 9 miesięcy temu
tool Fix Windows 7 support (#19) 9 miesięcy temu
usr/share Add epoll and do more release readiness changes 10 miesięcy temu
.clang-format Add x86_64-linux-gnu emulator 1 rok temu
.gitignore Make terminal ui binaries work well everywhere 11 miesięcy temu
Makefile Change license 9 miesięcy temu
NOTICE Change license 9 miesięcy temu
README.md Three days observation 9 miesięcy temu

README.md

This is maintenance fork

Cosmopolitan

Fast portable static native textmode executable containers.

For an introduction to this project, please read the αcτµαlly pδrταblε εxεcµταblε blog post and cosmopolitan libc website. API documentation is available here.