This is a maintenance fork
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 
Chris Babcock 2796afb0c2 Three days observation 9 maanden geleden
ape Change license 9 maanden geleden
build Improve documentation 9 maanden geleden
dsp Fix Windows 7 support (#19) 9 maanden geleden
examples Fix Windows 7 support (#19) 9 maanden geleden
libc Fix Windows 7 support (#19) 9 maanden geleden
net Change license 9 maanden geleden
test Fix strlcpy 9 maanden geleden
third_party Add l suffix to yoink nop 9 maanden geleden
tool Fix Windows 7 support (#19) 9 maanden geleden
usr/share Add epoll and do more release readiness changes 10 maanden geleden
.clang-format Add x86_64-linux-gnu emulator 1 jaar geleden
.gitignore Make terminal ui binaries work well everywhere 11 maanden geleden
Makefile Change license 9 maanden geleden
NOTICE Change license 9 maanden geleden
README.md Three days observation 9 maanden geleden

README.md

This is maintenance fork

Cosmopolitan

Fast portable static native textmode executable containers.

For an introduction to this project, please read the αcτµαlly pδrταblε εxεcµταblε blog post and cosmopolitan libc website. API documentation is available here.