Beer-pong is an Activity Pub C2S protocol demonstration consisting of an AP CLI client, an AP server, and a collection of recipes to implement a ping service. This project is intended as an API demonstration
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
cbabcock 42fa20e00a Initial commit 9 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 9 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 9 miesięcy temu
README.md Initial commit 9 miesięcy temu

README.md

beer-pong

Beer-pong is an Activity Pub C2S protocol demonstration consisting of an AP CLI client, an AP server, and a collection of recipes to implement a ping service. This project is intended as an API demonstration